Търг с тайно наддаване за радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz

10:00:00ч. 2021-04-06

Търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие.